Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej – 5585P Palaty – gr. woj. V etap

  • Rok inwestycji: 2024-2025

  • Miejsce inwestycji: 5585P Palaty-gr. woj. V etap

  • Łączna kwota inwestycji: 4 859 655,23 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 3,00 km, Polski Ład