Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika w Bobrownikach

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Bobrowniki

  • Łączna kwota inwestycji: 56 000,00 zł

Opis inwestycji

W 2020 roku wybudowano odcinek chodnika długości 219 metrów w miejscowości Bobrowniki. Wartość inwestycji wyniosła 56 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 56 000,00 zł
Data: 2020 r.
Status: zakończona