Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Podłączenie budynku szpitala do lokalnej sieci ciepłowniczej

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 121 155,00 zł

Opis inwestycji

Podłączenie budynku szpitala do lokalnej sieci ciepłowniczej, na co bezpośredni wpływ miał kryzys energetyczny oraz znaczący wzrost cen gazu, a co za tym idzie wzrost kosztów ogrzewania budynku oraz CWU. Dostawa węzła cieplnego i wykonanie przyłącza.