Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej – 5582P Kotłów-Kaliszkowice Ołobockie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: 5582P Kotłów-Kaliszkowice Ołobockie

  • Łączna kwota inwestycji: 726 038,25 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 1,130 km, Polski Ład