Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Wymiana systemu zasilania awaryjnego w energię elektryczną (agregat)

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji:

  • Łączna kwota inwestycji: 209 100,00 zł

Opis inwestycji