Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Giżyce–Wirginy

  • Rok inwestycji: 2016–2017

  • Miejsce inwestycji: Giżyce–Wirginy

  • Łączna kwota inwestycji: 57 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika o długości 341 metrów między miejscowościami Giżyce i Wirginy w latach 2015–2016 o łącznej wartości 57 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 26 727,41 zł
Data dodania: 2016 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 29 989,16 zł
Data dodania: 2017 r.
Status: zakończona