Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej – 5316P Strzyżew-Mikstat

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: 5316P Strzyżew-Mikstat

  • Łączna kwota inwestycji: 2 000 000,01 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 1,500 km, Polski Ład