Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Czajków

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Czajków

  • Łączna kwota inwestycji: 98 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Czajków o długości odcinka 126 metrów bieżących. Koszt inwestycji wyniósł 98 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 98 000,00 zł
Data wykonania: 2021 r.
Status: zakończona