Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym

  • Rok inwestycji: 2017

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów ul. Zamkowa 21

  • Łączna kwota inwestycji: 747 000,00 zł

Opis inwestycji

Kompleksowa przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym im. Marii Skłodowskiej-Curie. Inwestycja została zrealizowana dzięki środkom pozyskanym przez powiat ostrzeszowski z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, które pokryły 85% kosztów realizacji inwestycji.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 747 000,00 zł
Data: 2017 r.
Status: zakończono