Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej nr 5676P Mechnice–Torzeniec

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Mechnice - Torzeniec

  • Łączna kwota inwestycji: 500 000,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja drogi powiatowej nr 5676P Mechnice–Torzeniec długości odcinka 0,8km w roku 2023. Koszt inwestycji wyniósł 500 tysięcy złotych z dofinansowaniem z Rządowego Funduszu „Polski ład”, które wyniosło 490 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 500 000,00 zł
Data wykonania: 2023 r.
Status: promessa

Dofinansowanie: Rządowy Fundusz „Polski ład”: 490 000 zł