Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim – Dom Pomocy Społecznej Kochłowy

 • Rok inwestycji: 2022-2023

 • Miejsce inwestycji: Kochłowy

 • Łączna kwota inwestycji: 1 293 119,52 zł

Opis inwestycji

“Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim” – Dom Pomocy Społecznej w Kochłowach

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 079 160,00 zł

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

 • wymiana instalacji oczyszczalni ścieków,
 • wymiana kotła olejowego oraz podgrzewaczy c.w.u. w istniejącej kotłowni,
 • wykonanie i montaż dźwigu osobowego,
 • remont łazienki,
 • dostosowanie budynku mieszkalno-terapeutycznego do aktualnych wymagań ppoż.