Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ Ostrzeszów–Doruchów

  • Rok inwestycji: 2015 - 2017

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów–Doruchów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 078 000,00 zł

Opis inwestycji

Trwają prace modernizacyjne na drodze powiatowej nr 5576P Ostrzeszów–Doruchów. Roboty są prowadzone na odcinku 6,9 km, polegają na wykonaniu warstwy wyrównującej i ścieralnej jezdni z masy bitumicznej. W przyszłym roku zostanie wykonane odwodnienie powierzchniowe dróg, wzmocnienie poboczy, zjazdów i skrzyżowań. Przedsięwzięcie jest realizowane przy dofinansowaniu rządowego funduszu „Polski ład” – pierwszej edycji Programu Inwestycji Strategicznych.

Szczegóły inwestycji

Kwota Inwestycji : 59 949,29 zł
Data Dodania: 2015 r.
Status: Zakończona

Kwota Inwestycji : 29 950,94 zł
Data Dodania: 2016 r.
Status: Zakończona

Kwota Inwestycji : 31 925,97 zł
Data Dodania: 2017 r.
Status: Zakończona