Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Aparat do znieczuleń dla bloku operacyjnego – sala ginekologiczna

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 129 600,00 zł

Opis inwestycji