Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Wrzosy

  • Rok inwestycji: 2015–2018

  • Miejsce inwestycji: Wrzosy

  • Łączna kwota inwestycji: 210 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Wrzosy o długości 487 metrów. Koszt inwestycji wyniósł 210 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Kwota Inwestycji 59 546,82 zł
Data wykonania: 2015 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 89 877,40 zł
Data wykonania: 2017 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 59 482,91 zł
Data wykonania: 2018 r.
Status: zakończona