Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Aparat KTG – 2 szt.

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 9 860,00 zł

Opis inwestycji