Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim – Zespół Szkół nr 2 Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2020-2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 669 658,80 zł

Opis inwestycji

Inwestycja dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. – kwota dofinansowania: 462 377,34 zł

Szczegóły inwestycji

Adaptacja budynku D Zespołu Szkół  nr 2 w Ostrzeszowie na cele pracowni programistycznej. W ramach adaptacji na istniejących powierzchniach wykonano salę komputerową z dwudziestoma stanowiskami komputerowymi oraz utworzono pomieszczenia higieniczno-sanitarne, schody zewnętrzne oraz utwardzono teren działki.  Zakupiono wyposażenie pracowni programistycznej oraz pracowni matematyczno-przyrodniczej.