Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej Ostrzeszów–Rzetnia

  • Rok inwestycji: 2022-2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów–Rzetnia

  • Łączna kwota inwestycji: 6 000 000,00 zł

Opis inwestycji

Modernizacja drogi powiatowej nr 5576P długości 6,976 km (w latach 2022–2023). Wartość inwestycji wyniosła 6 milionów złotych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w wysokości 5,7 miliona złotych.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 6 000 000,00 zł
Data: 2022–2023 r.
Status: w trakcie

Dofinansowanie:
fundusz „Polski ład”: 5 700 000,00 zł