Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim – Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie

 • Rok inwestycji: 2020-2023

 • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

 • Łączna kwota inwestycji: 3 032 881,12 zł

Opis inwestycji

„Kompleksowe wsparcie kształcenia zawodowego w powiecie ostrzeszowskim”

Inwestycja dofinansowana z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Oś 9, Działanie 9.3, Poddziałanie 9.3.2. – kwota dofinansowania: 2 012 015,59 zł

Szczegóły inwestycji

Zespół Szkół nr 1 w Ostrzeszowie – suma inwestycji 3 032 882,12 zł

 • przebudowa kotłowni w SZ nr 1 w Ostrzeszowie z adaptacją na sale dydaktyczne kształcenia zawodowego,
 • zakup wyposażenia niezbędnego do realizacji procesu kształcenia zawodowego (wyposażenie pracowni projektowania komputerowego, pracowni dydaktyczno-szkoleniowej z zakresu przedmiotów zawodowych teoretycznych i języków obcych zawodowych)
 • zakup wyposażenia pracowni branży drzewnej niezbędnej do teoretycznej i praktycznej nauki zawodów (technik technologii drewna, stolarz, tapicer) Zakup wyposażenia do pracowni obróbki CNC, pracowni badawczo-laboratoryjnej, pracowni dydaktyczno-szkoleniowej
 • zakup wyposażenia pracowni obsługi konsumenta-zakup wyposażenia niezbędnego do teoretycznej i praktycznej nauki zawodów branży gastronomicznej (technik żywienia i usług gastronomicznych, technik hotelarstwa, technik kelnerstwa). Realizowane będą również szkolenia dla zawodów barman oraz barista, a także zajęcia obejmujące moduły programowe dotyczące zagadnień z obsługi konsumenta w klasach branżowych o specjalności kucharz
 • wyposażenie auli konferencyjnej, która po podziale na dwa mniejsze pomieszczenia pełnić będzie funkcje sal  dydaktycznych dla przedmiotów teoretycznych i zawodowych.