Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego wraz z modernizacją infrastruktury towarzyszącej w Zespole Szkół nr 2 w Ostrzeszowie

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 1 040 617,39 zł

Opis inwestycji

Wartość inwestycji: 1 040 617,39 zł

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 900.000zł

Szczegóły inwestycji

Przedmiotem projektu  była budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego przeznaczonego do uprawiania różnych dyscyplin sportowych wraz z modernizacja infrastruktury towarzyszącej. W ramach projektu wykonano podbudowę i nawierzchnię poliuretanową, ogrodzenie w formie piłko chwytów oraz kompletne oświetlenie. Boisko wyposażono w stojaki do koszykówki, słupki do siatkówki, słupki do tenisa oraz bramki do piłki ręcznej.

W ramach inwestycji zaplanowano modernizację infrastruktury towarzyszącej związanej z funkcjonowaniem boiska oraz budynków szkolnych w postaci ciągów komunikacyjnych oraz stanowisk parkingowych.