Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Marszałki

  • Rok inwestycji: 2019–2022

  • Miejsce inwestycji: Marszałki

  • Łączna kwota inwestycji: 318 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Marszałki o długości 314 metrów w latach 2019–2022. Łączna wartość inwestycji wyniosła 318 tysięcy złotych, wraz z dofinansowaniem samorządu miasta i gminy Grabów nad Prosną, które wyniosło 107 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 111 942,65 zł
Data wykonania: 2019 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 50 000,00 zł
Data wykonania: 2020 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 99 929,63 zł
Data wykonania: 2021 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji: 57 119,00 zł
Data wykonania: 2022 r.
Status: zakończona