Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa masą na gorąco drogi Biadaszki–Mielcuchy

  • Rok inwestycji: 2020

  • Miejsce inwestycji: Biadaszki–Mielcuchy

  • Łączna kwota inwestycji: 437 000,00 zł

Opis inwestycji

Remont masą na gorąco drogi 5590 o długości odcinka 1,855 kilometra, wartość inwestycji: 437 tys. zł

Szczegóły inwestycji

Łączny koszt inwestycji: 437 000,00 zł
Data: 2020 r.
Status: zakończona