Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Gastrolizer przenośny zestaw H2 Check

  • Rok inwestycji: 2022

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 12 592,00 zł

Opis inwestycji