Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Jelenie Jeziorki

  • Rok inwestycji: 2018–2019

  • Miejsce inwestycji: Jelenie Jeziorki

  • Łączna kwota inwestycji: 130 000,00 zł

Opis inwestycji

Budowa chodnika w miejscowości Jelenie Jeziorki na odcinku o długości 554 metrów. Koszt inwestycji wyniósł 130 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji:
59 985,55 zł
Data dodania:
2018 r.
Status:
Zakończona

Koszt inwestycji :
70 192,16 zł
Data dodania:
2019 r.
Status:
zakończona