Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Przebudowa drogi powiatowej w Przedborowie

  • Rok inwestycji: 2016

  • Miejsce inwestycji: Przedborów + chodnik

  • Łączna kwota inwestycji: 400 000,00 zł

Opis inwestycji

Przebudowa drogi powiatowej o długości 910 metrów i chodnika o długości 290 metrów w miejscowości Przedborów. Koszt inwestycji wyniósł 400 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Koszt inwestycji: 400 000,00 zł
Data wykonania: 2016 r.
Status: zakończona