Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Kontunuacja przebudowy i rozbudowy budynku szpitala – 4 kondygnacje

  • Rok inwestycji: 2021

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 147 565,34 zł

Opis inwestycji