Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Sprzęt gastronomiczny do dystrybucji posiłków

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

  • Łączna kwota inwestycji: 43 230,12 zł

Opis inwestycji