Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim – Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach

 • Rok inwestycji: 2022-2023

 • Miejsce inwestycji: Marszałki

 • Łączna kwota inwestycji: 1 597 420,32 zł

Opis inwestycji

“Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim” – Dom Pomocy Społecznej w Marszałkach

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 1 096 275,60 zł

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

 • wykonanie nowego pokrycia dachowego budynku głównego wraz z instalacją przeciwwodną,
 • przebudowa kominów,
 • wymiana stolarki okiennej wbudowanej w dach zgodnie z historycznym wyglądem,
 • wykonanie nowych parapetów zewnętrznych
 • wykonanie nowych parapetów wewnętrznych drewnianych,
 • wykonanie nowych wylewek wentylacyjnych,
 • wykonanie rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich z blachy tytanowo-cynkowej,
 • wykonanie zabezpieczenia i elementów drewnianych elewacji,
 • instalacja odgromowa.