Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Modernizacja drogi powiatowej – 6232 Brzeziny-Czajków – od gr. Gminy Kraszewice w kierunku m. Wysoty

  • Rok inwestycji: 2023

  • Miejsce inwestycji: 6232 Brzeziny-Czajków – od gr. Gminy Kraszewice w kierunku m. Wysoty

  • Łączna kwota inwestycji: 1 019 500,00 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,8 km, Polski Ład