Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Remont drogi powiatowej – 5585P Palaty – gr. woj. I i II etap

  • Rok inwestycji: 2024

  • Miejsce inwestycji: 5585P Palaty - gr. woj. I i II etap

  • Łączna kwota inwestycji: 3 179 639,55 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 2,233 km, Polski Ład