Stan inwestycji:

 • Zrealizowana
 • W trakcie
 • W planach

Kompleksowa modernizacja infrastruktury społecznej w powiecie ostrzeszowskim – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Ostrzeszowie

 • Rok inwestycji: 2022-2023

 • Miejsce inwestycji: Ostrzeszów

 • Łączna kwota inwestycji: 590 400,00 zł

Opis inwestycji

Inwestycja dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 501 840,00 zł

Szczegóły inwestycji

Opis inwestycji:

 • roboty modernizacyjne z dostosowaniem do aktualnych przepisów ppoż. oraz ekspertyzy technicznej z zakresu bezpieczeństwa pożarowego,
 • modernizacja korytarzy z wymianą oświetlenia, czujnikami dymu, przyciskami oddymiania;
 • wymiana 2 par drzwi wejściowych, budowa wyjścia ewakuacyjnego z zabudowa nowego korytarza w budynku B,
 • modernizacja 2 klatek schodowych z montażem klapy oddymiającej,
 • wymiana drzwi w pomieszczeniach holu oraz przebudowa dwóch pracowni klasowych.