Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika Renta–Kraszewice

  • Rok inwestycji: 2020–2021

  • Miejsce inwestycji: Renta–Kraszewice

  • Łączna kwota inwestycji: 178 000,00 zł

Opis inwestycji

Wybudowano chodnik o długości 388 metrów między miejscowościami Renta i Kraszowice w latach 2020–2021 r. Koszt inwestycji wyniósł 178 tysięcy zł.

Szczegóły inwestycji

Łączny koszt inwestycji: 177 567,19 zł

Koszt inwestycji w 2020 r.: 78 865,15 zł
Data dodania: 2020 r.
Status: zakończona

Koszt inwestycji w 2021 r.: 98 702,04 zł
Data Dodania: 2021 r.
Status: zakończona