Stan inwestycji:

  • Zrealizowana
  • W trakcie
  • W planach

Budowa chodnika – 5585P Palaty – gr. woj. w m. Kraszewice

  • Rok inwestycji: 2023-2024

  • Miejsce inwestycji: 5585P Palaty - gr. woj. w m. Kraszewice

  • Łączna kwota inwestycji: 295 694,21 zł

Opis inwestycji

Długość odcinka: 0,270 km, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg